April 24, 2023
Photo coming soon

Akaushi Ribeye

Akaushi Ribeye MP 14oz.
April 24, 2023
Pork Chop

Pork Chop

Pork Chop 37.00 16oz.
April 24, 2023
Boneless Ribeye

Boneless Ribeye

Boneless Ribeye 57.00 16oz.
April 24, 2023
Double Cut Lamb Chops

Double Cut Lamb Chops

Double Cut Lamb Chops 62.00 14oz.
April 24, 2023
Bone-In Cowboy Ribeye

Bone-In Cowboy Ribeye

Bone-In Cowboy Ribeye 65.00 22oz.
April 24, 2023
Kansas City Strip

Kansas City Strip

Kansas City Strip 52.00 16oz.
April 24, 2023
T – Bone

T – Bone

T – Bone 48.00 16oz.
April 24, 2023
New York Strip

New York Strip

New York Strip 45.00 16oz.
April 24, 2023
Trio – Filet

Trio – Filet

Trio – Filet 67.00 Cajun w/shrimp / Gorgonzola / au-poivre style 12oz.
April 24, 2023
Classic Filet Mignon

Classic Filet Mignon

Classic Filet Mignon 46/57 8oz/12oz.
April 24, 2023
Dario’s Filet Mignon

Dario’s Filet Mignon

Dario’s Filet Mignon 56/67 Bacon wrapped filet topped with crabmeat & Malbec Demi – Glaze 8oz/12oz.
Order Online