April 24, 2023
Trio – Filet

Trio – Filet

Trio – Filet 67.00 Cajun w/shrimp / Gorgonzola / au-poivre style 12oz.
April 24, 2023
Dario’s Filet Mignon

Dario’s Filet Mignon

Dario’s Filet Mignon 56/67 Bacon wrapped filet topped with crabmeat & Malbec Demi – Glaze 8oz/12oz.
Order Online